About.UAH.Designer.vn

Giới Thiệu

Liên minh các sinh viên và cựu sinh viên ngành kỹ thuật từ đại học Kiến Trúc TP HCM UAH.edu.vn

Nơi giúp sinh viên của đại học Kiến Trúc TP HCM được thực tập trong các dự án thực thế của liên minh này dưới sự dìu dắt của các cựu sinh viên

Vì sao cần có liên minh này?

Chúng tôi tin rằng:

Cần có một nơi giúp sinh viên của ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn có thể thực tập trong các dự án thực tế dưới dự dìu dắt của các cựu sinh viên cùng trường.

Cần có một nơi kết nối các nhu cầu của xã hội về xây dựng kiến trúc với các doanh nghiệp của cựu sinh viên từ ĐH Kiến trúc TP HCM nhằm giới thiệu cho khách hàng những doanh nghiệp uy tín nhất.

Cần có một nơi liên minh các cựu sinh viên từ ĐH Kiến trúc TP HCM nhằm thực hiện các công trình lớn vì ĐH Kiến trúc TP HCM là một nơi có đào tạo tất cả những người tạo nên một công trình hoàn thiện như: kiến trúc sư quy hoạch, kiến trúc sư công trình, kiến trúc sư nội thất, kiến trúc sư mỹ thuật đô thị, kiến trúc sư cảnh quan, kỹ sư xây dựng, kỹ sư hạ tầng đô thị

Cần có một nơi kết nối các cựu sinh viên của ĐH Kiến trúc TP HCM để tạo nên các hoạt động kết nối với nhà trường và hỗ trợ các em sinh viên

Cần có một nơi tập hợp các sinh viên và cựu sinh viên từ ĐH Kiến trúc TP HCM để các doanh nghiệp có thể dễ dàng tuyển dụng.

Cần có một nơi trên thế giới phẳng để sinh viên có thể kết nối với các cựu sinh viên để tìm ‘sư phụ’, còn các ‘sư phụ’ có thể tìm kiếm ‘đệ tử’ để truyền nghề theo lối chân truyền.

Để thực hiện những mục tiêu đó, Hội Đồng Khai Trí đã thành lập các liên minh cựu sinh viên của các trường đại học mà liên minh này là một trong số đó. Liên minh này là nơi cho các sinh viên của trường đại học được thực tập tại các dự án thực tế mà liên minh nhận từ khách hàng dưới sự dìu dắt của các cựu sinh viên. Vì vậy nên cũng có thể xem mỗi liên minh này là một doanh nghiệp nền tảng kết nối khách hàng với các cựu sinh viên và giảng viên của các trường đại học uy tín.

Ví dụ, trường ĐH có tên miền UAH.edu.vn thì liên minh cựu sinh viên ngành kỹ thuật của trường sẽ có website UAH.engineer.vn, liên minh cựu sinh viên ngành thiết kế sẽ có website UAH.designer.vn, liên minh cựu sinh viên ngành sư phạm sẽ có website UAH.teacher.vn... Tương tự như vậy, mỗi liên minh phải thuộc một trong gần 90 cộng đồng của Vườn ươm Khai Trí.

Do liên minh này cũng là một dự án được ươm mầm tại Vườn ươm Khai Trí nên nếu bạn muốn gia nhập vào liên minh này thì vừa phải là thành viên của Khai Trí, vừa phải là sinh viên, cựu sinh viên, hoặc giảng viên của trường đại học này.


Liên minh này sẽ thực hiện các mục tiêu đó bằng cách nào?

Ban quản trị chính thức của liên minh này sẽ đưa ra chương trình hành động cụ thể tại đây